Οι άνδρες κοιτούν τις γυναίκες. Οι γυναίκες παρατηρούν τον εαυτό τους όταν τις κοιτούν. Αυτό καθορίζει όχι μόνο τις περισσότερες σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και τη σχέση των γυναικών με τον εαυτό τους. Ο επιθεωρητής της γυναίκας μέσα στον εαυτό της είναι αρσενικός: το επιθεωρούμενο θηλυκό. Έτσι, μια γυναικά μετατρέπει τον εαυτό της σε αντικείμενο – και πιο συγκεκριμένα σε αντικείμενο θέασης: ένα θέαμα.
(Berger 1972a:47)

Η εισβολή του ίντερνετ σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, υπόστασης και επικοινωνίας, πέρα από το ότι είναι ήδη γεγονός, προωθεί καινούργιους κώδικες και χτίζει νέες χαρακτηροδομές, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Το σεξ, λόγω των οικονομικών απολαβών που μπορεί να επιφέρει, αποτελεί έναν προνομιούχο τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία και κατακλύζει το διαδίκτυο. Η σειρά λοιπόν, μέσα από τα δωμάτια επικοινωνίας λάιβ σεξ, θέλει να αναδείξει μια ολόκληρη προβληματική για ένα πλήθος ζητημάτων που αφορούν τη γυναικεία χειραφέτηση, την επικοινωνία, το σεξ, την μοναξιά, τον σύγχρονο απρόσωπο τεχνολογικό κόσμο, την αλλοτρίωση. Ταυτόχρονα αναρωτιέται περί εννοιών, όπως είναι το ιδιωτικό και το δημόσιο, εφόσον σε πολλές περίπτωσης οι live streaming κάμερες είναι συνδεδεμένες στον ιδιωτικό χώρο και η εικόνα αυτή προωθείται σε πλανητικό επίπεδο μέρα και νύχτα. Η προσπάθεια αυτή, πολλές φορές, επιλέγει να παρουσιάσει τα ίδια τα δωμάτια ώστε να παρατηρηθούν, και εξαιτίας της απουσίας γυναικείας performance, να πρωταγωνιστήσει η αισθητική τους. Επίσης, η σειρά δίνει μεγαλύτερη σημασία στα ίχνη που αφήνονται και αποφεύγει την πορνογραφική καταγραφή, όχι λόγω κάποιας ηθικιστικής συστολής, αλλά γιατί στοχεύει στην ανάδειξη των ζητημάτων περισσότερο μέσω αυτών που υπονοούνται.

Υποσημείωση 1
Αυτή η φωτογραφική σειρά, προσπαθεί να συλλάβει στο ά-τοπο και αχανές διαδίκτυο, τις στιγμές εκείνες που, κατά την άποψη μου, αξίζει να ανασυσταθούν σε ένα καινούργιο σημασιολογικό πλαίσιο. Χωρίζεται σε τρεις αυτοτελείς μελέτες με συγκεκριμένη θεματική η κάθε μία. Αποτελούν, όμως, μέρος μιας ευρύτερης προβληματικής πάνω στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο και την απόδοση αυτού από το φωτογραφικό μέσο. Με κοινό παρανομαστή το ίντερνετ και τη μεταφορά εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ανιχνεύεται κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί φωτογραφική εικόνα διαμέσου της οθόνης του υπολογιστή, όχι όσον αφορά τα μέσα υλοποίησης αυτής, αλλά όσον αφορά την ουσία της φωτογραφικής πρακτικής, την ακινητοποίηση δηλαδή της πεπερασμένης στιγμής και της μετουσίωσής της.

Υποσημείωση 2
Οι φωτογραφίες έχουν παρθεί με φωτογραφική μηχανή από οθόνη υπολογιστή και είναι ζωντανής μετάδοσης.